Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

O školi

Tradicija školstva u Šimanovcima duga je više od dva veka. Prva srpska škola izgrađena je i počela sa radom 1775. godine.

Zgrada Komunalne narodne škole sagrađena je 1871. godine i imala je dve učionice, a nalazila se na mestu sadašnje škole.

Sadašnja školska zgrada sagrađena je 1964. godine i nosila je ime Osnovna škola „Branko Radičević“ Šimanovci sve do 1978. godine kada je promenila naziv i od tada nosi ime Osnovna škola „Dušan Jerković Uča“.

Fiskulturna sala i sanitarni čvor izgrađeni su 1970. godine, a iste godine škola u Šimanovcima postaje matična škola sa područnim školama u Deču, Karlovčiću i Sremskim Mihaljevcima, od koje su dve potpune osnovne škole u Deču i Karlovčiću, a u Sremskim Mihaljevcima nastava se odvija od I – IV razreda. Nakon završenog četvrtog razreda deca iz Sremskih Mihaljevaca putuju u školu u Karlovčić koja je udaljena 4 km đačkim autobusom.

Matična škola ima 8 učionica sa klasičnom opremom i mogućnošću korišćenja grafoskopa i video bima. Jedna učionica je opremljena kao kabinet za informatiku i na raspolaganju je svim učenicima i nastavnicima. Uz školsku zgradu smeštena je i fiskulturna sala koja je dobro opremljena, a postoje i sportski tereni za mali fudbal, košarku i rukomet koji se nalaze u sklopu školskog dvorišta.

Područna škola u Deču ima 4 učionice klasično opremljene i jednu adaptiranu učionicu za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Škola poseduje i sportski teren za mali fudbal, rukomet i odbojku.

Područna škola u Karlovčiću ima 5 učionica klasično opremljenih sa mogućnošću korišćenja grafoskopa i salu za nastavu fizičkog vaspitanja. Pri školi postoji sportski teren za košarku, rukomet i mali fudbal.

Područna škola u Sremskim Mihaljevcima ima 2 učionice. I ova škola ima sportski teren za mali fudbal i rukomet.

Osnovna škola je renovirana tokom školske 2015/2016. godine, čime su unapređeni tehnički kapaciteti matične i područnih škola i estetski izgled.

U Deču je uređena unutrašnjost škole, napravljen je multimedijalni kabinet i proširen bibliotečki fond za više od 500 novih knjiga.

Područna škola Karlovčić je okrečena i nastavlja se rad na daljem uređenju zgrade. Zgrada škole u Šimanovcima je kompletno renovirana, a učenici, učitelji i nastavnici su se potrudili da obogate izgled škole panoima i radovima sa sekcija.

Naša škola je najbolji izbor za vaše dete

Upis u školu

Prema Zakonu o sistemu obrazovanja i vaspitanja u prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. To znači da se školske 2018/2019. godine upisuju sva deca rođena od 1. marta 2011. godine do kraja februara 2012. godine. Roditelji-staratelji ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred.

Preuzmite dokumenta za upis
Osnovna škola Šimanovci - Dušan Jerković Uča - institucija za osnovno obrazovanje dece. Informacije: istorijat, nastavni program, aktuelnosti, nagrade, upis, projekti - matična škola Šimanovci | Osnovna škola Šimanovci | Dušan Jerković Uča | Informacije o nama | Šimanovci - Pećinci | Osnovna škola Šimanovci - Dušan Jerković Uča - institucija za osnovno obrazovanje dece. Informacije: istorijat, nastavni program, aktuelnosti, nagrade, upis, projekti - matična škola Šimanovci | Osnovna škola, Šimanovci, osnovna škola Šimanovci, Dušan Jerković Uča Šimanovci, matična škola Šimanovci, OŠ Dušan Jerković, područno odeljenje škole Dušan Jerković, škola Karlovčić, škola Deč, Sremski Mihaljevci, takmičenje Šimanovci, učenici Pećinci, galerija škole u Šimanovcima, direktor OŠ Dušan Jerković Šimanovci, upis u srednju školu, upis prvaka, otvorena vrata škole, za roditelje Šimanovci, OŠ Dušan Jerković kontakt telefon, Osnovna škola Šimanovci Dušan Jerković Uča matična škola OŠ Dušan Jerković područno odeljenje škola Karlovčić Deč Sremski Mihaljevci takmičenje učenici galerija škole u Šimanovcima direktor djak generacije upis u srednju školu upis prvaka bezbednost prevencija nasilja projekti otvorena vrata informacije za roditelje aktuelnosti dogadjaji priredba rekreativna nastava ekskurzija kontakt slike podaci telefon Šimanovci Pećinci